Phòng học chính của FASOL

Phòng học chính của FASOL

Phòng học Piano của FASOL

Phòng học Piano của FASOL

Phòng học Guitar & Ukulele của FASOL

Phòng học Guitar & Ukulele của FASOL

Hình ảnh học viên nhí Ukulele

Hình ảnh học viên nhí Ukulele

Hình ảnh học viên